به اعتقاد روانشناسان تربیتی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌رود.

به اعتقاد روانشناسان تربیتی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌رود. برای سنجش استعداد افراد در زمینه‌های گوناگون معمولا از آزمونهای ویژه سنجش استعداد استفاده می‌شود. برخی از این آزمونها کلی بوده و تواناییها و استعدادها فردی را به صورت کلی می‌سنجند. مثلا ابزارها و آزمایشاتی وجود دارد که توانایی فرد را در زمینه انجام فعالیتهای ظریف مورد سنجش قرار می‌دهند برخی از این افراد در این زمینه نمرات بالایی می‌گیرند که نشان دهنده استعداد آنها در کارهای ظریف مثل ساعت سازی ، طلاسازی و … است. افرادی که در این زمینه نمره پایین می‌گیرند در یادگیری و انجام این فعالیتها دچار مشکل می‌شوند یا حداقل باید زمان بیشتری برای کسب مهارت در آنها صرف کنند.

برای سنجش هوش نیز از آزمونهای جداگانه‌ای استفاده می‌شود. یک آزمون استعداد بیانگر سطح هوشی فرد نخواهد بود و یک آزمون هوش میزان استعداد فرد را در یک زمینه بطور کلی مشخص نمی‌کنند. البته برخی از آزمونهای هوشی با تعیین هوش و عملی تا حدودی توانایی فرد را در زمینه‌های مختلف کلامی و عملی را برآورد کنند و به صورت یک راهنمایی کلی می‌توانند مفید باشند. به این ترتیب روشن می‌شود با توجه به مجزا بودن بحث هوش و استعداد آزمونهای جداگانه نیز برای برآورد دقیق ویژگیهای فرد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمونه ای از آزمون های سنجش روانی، استعدادیابی و ارزیابی هوش در ذیل ارائه شده است:

گروهکدنامتوضیحاتتعداد سوالزمان
آزمون‌های استعدادیابیPCPMریون رنگیآزمون هوش۳۶ سوال۳۰ دقیقه
آزمون‌های استعدادیابیوکسلر پیش‌دبستانآزمون هوش-چندبعدی۴۵ سوال
آزمون‌های استعدادیابیSCASاضطراب کودک اسپنسزیر ۱۲ سال
آزمون‌های تشخیصیCSI-Hعلائم مرضی کودکان۵ تا ۱۲ سالفرم والدین ۹۷ سوال فرم مربیان / معلمان ۸۷ سوال
آزمون‌های تشخیصیAQ-childاوتیسم‌بهر کودکان۵۰ سوال
آزمون‌های تشخیصیCBRS-Tدرجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز۳۸ سوال
آزمون‌های استعدادیابیRBC-2وکسلر کودکان۸ تا ۱۶ سال آزمون هوش-چندبعدی۳۶ سوال۳۰ دقیقه
آزمون‌های استعدادیابیRBC-2هوش کتل ۲۸ تا ۱۳ سال و بزرگسالان غیرباهوش بالای ۵۰ سالدو فرم ۴۶ سوالیهر فرم ۱۵ دقیقه
آزمون‌های استعدادیابیSEISهوش هیجانی شات۳۳ سوال
آزمون‌های استعدادیابیRSPMریون سیاه و سفید۹ تا ۱۸ سال آزمون هوش۶۰ سوال۴۵ دقیقه
آزمون‌های شناختیEPQ-1شخصیت آیزنگ نوجوان۷ تا ۱۵ سال۸۱ سوال
آزمون های شناختیBISIسبک‌های هویتی برزونسکی۱۵ سال به بالا۴۰ سوال
آزمون‌های شناختیAMQانگیزه پیشرفت۲۹ سوال۱۵ دقیقه
آزمون‌های شناختیSCQخودپنداره ساراسوات۴۸ سوال۲۰ دقیقه
آزمون‌های شناختیSSISمهارت اجتماعی گرشام۲۹ سوال
آزمون‌های تشخیصیTAQاضطراب امتحان ساراسون۲۵ سوال۱۵ دقیقه
آزمون‌های تشخیصیRCBQ-Pمشکلات رفتاری راتر-والدین۶ تا ۱۳ سال۳۱ سوال
آزمون‌های تشخیصیRCBQمشکلات رفتاری راتر-معلم۶ تا ۱۳ سال۳۰ سوال
آزمون‌های تشخیصیAQ-Adoleاوتیسم‌بهر نوجوانان۵۰ سوال
آزمون‌های استعدادیابیوکسلر بزرگسالانآزمون هوش – چندبعدی
گروهکدنامتوضیحاتتعداد سوالزمان
آزمون‌های استعدادیابیEQIهوش هیجانی بار-آن۹۰ سوال۲۵ دقیقه
آزمون‌های استعدادیابیRBC-3هوش کتل مقیاس ۳
آزمون‌های استعدادیابیCTسنجش خلاقیت۶۰ سوال۶۰ دقیقه
آزمون‌های استعدادیابیSEIQهوش هیجانی شرینگ۳۳ سوال
آزمون های شناختیCSTمهارت‌های مقابله‌ای۴۷ سوال۲۵ دقیقه
آزمون های شناختیPSIمهارت حل مسئله۲۴ سوال
آزمون های شناختیSEIعزت‌نفس کوپر اسمیت۳۰ دقیقه
آزمون های شناختیCD-RISCتاب‌‌آوری کونور و دیویدسون۲۵ سوال
آزمون های شناختیKHSسخت‌رویی کوباسا۵۰ سوال
آزمون های شناختیSHSامید به زندگی اشنایدر۱۲ سوال
آزمون های شناختیAASسبک دلبستگی بزرگسال هزن و شیور۱۵ سوال
آزمون های شناختیQOLکیفیت زندگی فرم کوتاه۲۶ سوال
آزمون‌های شناختیPWBبهزیستی روان‌شناختی ریف۸۴ سوال
آزمون‌های شناختیOHIشادکامی آکسفورد۲۹ سوال
آزمون‌های شناختیKIMSمهارت‌های ذهن‌آگاهی کنتاکی۱۰ سوال
آزمون‌های شناختیMAI-SDآگاهی فراشناختی۵۲ سوال
آزمون‌های شناختیERQنظم‌جویی هیجان گراس-جان۱۰ سوال
آزمون‌های شناختیSMIحالت فراشناختی۲۰ سوال
آزمون‌های شناختیGHQ-28سلامت عمومی۲۸ سوال۱۵ دقیقه
آزمون‌های تشخیصیSTAIاضطراب حالت-صفت۴۰ سوال۲۰ دقیقه

مرکز مشاوره آرامش ماندگار

شماره تماس: ۰۵۱۳۸۴۷۰۲۸۷

آدرس: مشهد، احمدآباد، بعثت ۴، طالقانی ۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.