تیم تخصصی آرامش ماندگار

دکتر احمد آقایی

مدیر مسئول مرکز

دکتری روان شناسی عمومی
مدرس دانشگاه
بازرس سازمان نظام روان شناسی
عضو کمیسیون آسیب های اجتماعی مشهد
ریاست دوره آموزش پیش دبستانی ودوره ی اول ابتدایی خراسان رضوی
مدیر مرکز مشاوره حسین ابن علی(ع)
مدیر مرکز پیشگیری از اعتیاد راه سبز
مدیر موسسه علمی آموزشی آرمان
عضو انجمن روانشناسی و مشاوره ایرانیان
عضو دبیرخانه پژوهشی آموزش و پرورش
مترجم کتاب های زوج درمانی تالیف فرانک داتیلیو و فرزند پروری براساس طرحواره درمانی تالیف سایمون فرانکو و نویسنده کتاب راه موفقیت
پژوهشگر حوزه روان شناسی

دکتر علی ثمری

دکتری روان شناسی سلامت
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشمر
مدرس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه خیام
عضو انجمن روان شناسی ایران
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
مترجم کتاب های روان درمانگری کودک و نوجوان اصول و فنون روان درمانگری روان پویشی مقدمه ای بر عملکرد داروهای موثر بر روان، روانشناسی سلامت، ذهن آگاهی در روانشناسی اجتماعی
پژوهشگر حوزه روان شناسی

دکتر وحید نسائی

دکتری روانشناسی
هیپنوتیزم، روان درمانگر، روان تحلیلگر و روانکاو ISTDP
درمانگر ریشه ای اختلالات شخصیتی-خلقی با استفاده از هیپنوتیزم و روانکاوی
درمانگر پیمان شکنی زناشویی
مشاور پیش از ازدواج با روانکاوی و تحلیل ریشه ای شخصیت
مربی آموزش مهارت های ازدواج و خانواده (T. O. T)
مربی مهارت های ازدواج (قبل، حین و بعد ازدواج)
متخصص و درمانگر مشکلات خاص زناشویی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

مریم قاسم پور

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
عصب درمانی در زمینه های:
نوروفیدبک
درمان از طریق تحریک الکتریکی جداره جمجمه شامل دستگاه TDCS و CES.
درمان اختلالات بالینی چون: اضطراب، افسردگی، اختلالات خواب، اختلالات کمبود توجه و بیش فعالی، اوتیسم. اعتیاد و ...

فهیمه صنعتی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
حوزه کودک
درمانگر در زمینه های :
اختلالات اتیسم و سندرم داون و اختلالات یادگیری
اختلالات اضطرابی و افسردگی،اضطراب جدایی و وابستگی و لکنت زبان
مشکلات رفتاری کودکان
بازی درمانی

منصوره قندابی

کارشناس ارشد و کارشناس روانشناسی دانشگاه فردوسی
کاندیدا دکتری تخصصی
فعالیت در کلینیک های
روانشناختی (حسین‌ بن‌ علی)
وان شناختی آرامش ماندگار
واحد مشاوره آموزش و پرورش ناحیه ۶
همکاری با شهرداری مشهد جهت برگزاری کارگاه عمومی ویژه بزرگسالان

دکتر حمید افشار

دکتری روان شناسی
عضو سازمان نظام روان شناسی
درمانگر حوزه اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و وسواس فکری و عملی

دکتر رضا آذریان

دکتری روان شناسی تربیتی
مدرس دانشگاه
درمانگر مراکز اندیشه و رفتار، آستان قدرس رضوی/ آستان مهر رضوی/ حسین ابن علی(ع)/ یگانه
کارشناس برنامه رادیو جوان و کارشناس شبکه سه سیما
درمانگر در زمینه های اختلالات کودک و نوجوان
زوج درمانگر و مشاور خانواده

دکتر عباس عنوانی

دکتری حقوق
مشاور حقوقی

آقای اصغریار

مدرس مجمع هم اندیشی مشاوران و روان شناسان مشهد
دارای مدرک مدرسی دوره های مشاوره پیش از ازدواج از سازمان بهزیستی
مشاور کانال تلگرامی و کشوری مسیر سبز زندگی
مشاور ازدواج
زوج درمانگر
مشاور خانواده

عاطفه قوتی

کارشناس ارشد روان شناسی روان شناسی عمومی
آموزش دیده دوره های درمان شناختی رفتاری، طرحواره درمانی، رفتاردرمانی دیالکتیکی و اختلالات بالینی کودکان
مترجم و پژوهشگر حوزه روان شناسی
درمانگر حوزه وسواس فکری عملی

جعفر فرخنده

روان شناس بالینی

دکتر امیدوار

دکتری روان شناسی
درمانگر در زمینه های:
سکس تراپی
مسائل زوجین
مشاوره پیش از ازدواج

دکتر حسین شرافتی

دکتری روان شناسی
عضو سازمان نظام روان شناسی
درمانگر حوزه اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و وسواس فکری و عملی

دکتر حبیبه غفاری

درمان فردی، گروه درمانی خانواده، وسواس و افسردگی

دکتر هادی رزمیار

دکتری روان شناسی بالینی
عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
متخصص اختلالات کودکان و درمانگر در زمینه های:
مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان
بیش فعالی
اختلالات بالینی بزرگسالان